به نظرشما تاثير رعايت علائم ايمني دركاهش تصادفات چه قدرمي باشد؟


به نظرشما تاثير رعايت علائم ايمني دركاهش تصادفات چه قدرمي باشد؟
زیاد
198  60.7%
کم
85  26.1%
متوسط
43  13.2%

تعداد آرا  :  326
اولین رای  :  یکشنبه, 08 بهمن 1391 ساعت 12:24
آخرین رای  :  شنبه, 18 فروردین 1397 ساعت 10:48