به نظرشما تاثير رعايت علائم ايمني دركاهش تصادفات چه قدرمي باشد؟


به نظرشما تاثير رعايت علائم ايمني دركاهش تصادفات چه قدرمي باشد؟
زیاد
200  60.6%
کم
86  26.1%
متوسط
44  13.3%

تعداد آرا  :  330
اولین رای  :  یکشنبه, 08 بهمن 1391 ساعت 12:24
آخرین رای  :  چهارشنبه, 09 خرداد 1397 ساعت 12:38