به نظرشما تاثير رعايت علائم ايمني دركاهش تصادفات چه قدرمي باشد؟


به نظرشما تاثير رعايت علائم ايمني دركاهش تصادفات چه قدرمي باشد؟
زیاد
194  60.2%
کم
85  26.4%
متوسط
43  13.4%

تعداد آرا  :  322
اولین رای  :  یکشنبه, 08 بهمن 1391 ساعت 12:24
آخرین رای  :  شنبه, 20 آبان 1396 ساعت 11:11