درخواست رسیدگی به شکایات

چنانچه شما از نحوه ارائه خدمات کارکنان اداره کل راه و شهرسازی استان همدان در زمينه‌هاي نقض قوانين، عدم انجام وظيفه، اطاله رسيدگي، عدم پاسخگويي يا ضعف در ارائه خدمات شكايتي داشته و شخصا ذينفع آن بوده و از اين اداره خواهان رسيدگي براي احقاق حق خود باشيد و يا به عنوان يك شهروند آگاه با حس مسووليت اجتماعي از سو جريان اداري نظير تضييع اموال عمومي، دولتي ، وجود فساد و جرم و يا ديگر تخلفات اداري اطلاعاتي داريد، مي‌توانيد شكايت و يا اطلاعات خود از اين گونه سو جريانات را با تکمیل فرم  زير به سامانه اداره بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات اداره کل راه و شهرسازی استان همدان ارسال نماييد تا وفق مقررات به آن رسيدگي شود.
تلفن مستقیم: 38234926. ... در صورتیکه مدرک پیوستی بیش از یک فایل است، آن ها را به قالب فشرده (زیپ) کرده و به صورت یک فایل پیوست نمایید

Type the characters you see in the picture below