درخواست رسیدگی به شکایات

چنانچه شما از نحوه ارائه خدمات کارکنان اداره کل راه و شهرسازی استان همدان در زمينه‌هاي نقض قوانين، عدم انجام وظيفه، اطاله رسيدگي، عدم پاسخگويي يا ضعف در ارائه خدمات شكايتي داشته و شخصا ذينفع آن بوده و از اين اداره خواهان رسيدگي براي احقاق حق خود باشيد و يا به عنوان يك شهروند آگاه با حس مسووليت اجتماعي از سو جريان اداري نظير تضييع اموال عمومي، دولتي ، وجود فساد و جرم و يا ديگر تخلفات اداري اطلاعاتي داريد، مي‌توانيد شكايت و يا اطلاعات خود از اين گونه سو جريانات را با تکمیل فرم  زير به سامانه اداره بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات اداره کل راه و شهرسازی استان همدان ارسال نماييد تا وفق مقررات به آن رسيدگي شود.
تلفن مستقیم: 38234926. ... در صورتیکه مدرک پیوستی بیش از یک فایل است، آن ها را به قالب فشرده (زیپ) کرده و به صورت یک فایل پیوست نمایید

Type the characters you see in the picture below


راه های دریافت گزارشات مردمی در خصوص تخلفات مندرج در ماده 91 قانون مدیریت خدمات کشوری


ماده 91- اخذ رشوه و سوء استفاده از مقام اداري ممنوع مي باشد. استفاده از هرگونه امتياز، تسهيلات، حق مشاوره، هديه و موارد مشابه در مقابل انجام وظايف اداري و وظايف مرتبط با شغل توسط كارمندان دستگاههاي اجرايي در تمام سطوح از افراد حقيقي و حقوقي به جز دستگاه ذيربط خود تخلف محسوب مي شود.


- پست الکترونیک حراست  herasat@hamedanrud.ir
- فاکس حراست  38237804
- پست الکترونیک اداره بازرسی  bazresi@hamedanrud.ir
- شماره تماس  38210150