انجمن گفتگو


 

مهندسی عمران     
  انجمن گفتگو موضوعات مطالب تاریخ ایجاد
ساخت و توسعه راه

1 1 15.04.2016 15:57
توسط admin
مدیریت پروژه و ساخت

0 0 00.00.0000 00:00
توسط
خاك و پي

0 0 00.00.0000 00:00
توسط
مهندسي زلزله

0 0 00.00.0000 00:00
توسط
هيدروليك

0 0 00.00.0000 00:00
توسط
سازه هاي بتوني یا فولادی

0 0 00.00.0000 00:00
توسط
 

مهندسی معماری     
  انجمن گفتگو موضوعات مطالب تاریخ ایجاد
طراحي معماري داخلي

0 0 00.00.0000 00:00
توسط
طراحي معماري منظر

0 0 00.00.0000 00:00
توسط
طراحي مبلمان و المان هاي شهري

0 0 00.00.0000 00:00
توسط
مرمت و بازسازي

0 0 00.00.0000 00:00
توسط
 

مهندسی شهرسازی     
  انجمن گفتگو موضوعات مطالب تاریخ ایجاد
مدیریت شهری

0 0 00.00.0000 00:00
توسط
سیستم های اطلاعات جغرافیایی و تصاوير ماهواره اي

0 0 00.00.0000 00:00
توسط
طرحهاي توسعه و عمران

0 0 00.00.0000 00:00
توسط
رشد و گسترش شهرها

0 0 00.00.0000 00:00
توسط
برنامه ریزی

0 0 00.00.0000 00:00
توسط
طرح ریزی و طراحی کالبد شهری

0 0 00.00.0000 00:00
توسط
هويت شهري و توريسم

0 0 00.00.0000 00:00
توسط
ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری

0 0 00.00.0000 00:00
توسط
 

مهندسی برق     
  انجمن گفتگو موضوعات مطالب تاریخ ایجاد
سيستم هاي اعلام حريق

0 0 00.00.0000 00:00
توسط
حفاظت و ايمني در تاسيسات برقي

0 0 00.00.0000 00:00
توسط
سيستم هاي روشنايي

0 0 00.00.0000 00:00
توسط
سيستم هاي صوتي و ارتباط داخلي

0 0 00.00.0000 00:00
توسط
سيستم هاي امنيتي

0 0 00.00.0000 00:00
توسط
سيستمهاي يكپارچه مديريت ساختمان (BMS)

0 0 00.00.0000 00:00
توسط
 

مهندسی تاسیسات مکانیکی     
  انجمن گفتگو موضوعات مطالب تاریخ ایجاد
مبحث 14 مققرات ملي ساختمان - تهويه مطبوع

0 0 00.00.0000 00:00
توسط
مبحث 16 مقررات ملي ساختمان - تاسيسات بهداشتي

0 0 00.00.0000 00:00
توسط
مبحث 17 مقررات ملي ساختمان - گازرساني

0 0 00.00.0000 00:00
توسط
مبحث 19 مقررات ملي ساختمان - بهينه سازي انرژي

0 0 00.00.0000 00:00
توسط
 

مهندسی ترافیک     
  انجمن گفتگو موضوعات مطالب تاریخ ایجاد
طراحی راههاي شهری

0 0 00.00.0000 00:00
توسط
مطالعات برنامه ریزي حمل و نقل و ساماندهی ترافیک

0 0 00.00.0000 00:00
توسط
مشخصات فنی و اجرائی معابر

0 0 00.00.0000 00:00
توسط
مهندسی ترافیک و ترابري

0 0 00.00.0000 00:00
توسط
ایمنی معابر

0 0 00.00.0000 00:00
توسط
حمل و نقل همگانی

0 0 00.00.0000 00:00
توسط
 

مهندسی نقشه برداری     
  انجمن گفتگو موضوعات مطالب تاریخ ایجاد
سيستم اطلاعات جغرافيايي

0 0 00.00.0000 00:00
توسط
سيستم موقعيت ياب جهاني

0 0 00.00.0000 00:00
توسط
فتوگرامتري

0 0 00.00.0000 00:00
توسط
كاداستر

0 0 00.00.0000 00:00
توسط