سازمان نظام مهندسي

اطلاعیه

مهندس گرامی ، جهت تسهیل در ثبت نام داوطلبان عضویت هیات مدیره سازمان نظام مهندسی، زمان ثبت نام تا تاریخ ۹۷/۰۴/۲۳ تمدید شد.
ساعت مراجعه ۸ الی ۱۸ می باشد.
هیات اجرایی انتخابات