سامانه 141

اداره اجرائي و نظارت در امور مسكن

 

1-      انجام وظایف مربوط به امور خانه های سازمانی و ایجاد بانک اطلاعاتی در ارتباط با کمیسیون های واگذاري و فروش خانه هاي سازماني .
2-      اعمال نظارت در امور شركتها و ارائه كمكهاي فني و راهنمايي به اشخاص اعم از حقيقي و حقوقي بخش غيردولتي كه منحصراً در زمينه ايجاد واحداث واحدهاي مسكوني فعاليت دارند .
3-      اعمال نظارت بر فعاليت هاي شركتهاي پس اندازوتامين مسكن در سطح استان .
4-      رسيدگي و نظارت بر خانه هاي سازماني از نظر وضعيت ساختمان و تاسيسات .
5-      نظارت بر نحوه ‌استفاده‌ ‌از فن‌آوري‌هاي ‌نوين ‌ساخت ‌در توليد انبوه‌مسكن.
6-      انتخاب مهندسين مشاور ذيصلاح وتهيه طرحها ي آماده سازي وطرحهاي معماري توليدانبوه مسكن طبق آئين نامه هاي مصوب ابلاغي .
7-      انجام اقدامات لازم جهت نقشه‌‌برداري اراضي براي پروژه ها.
8-      عقد قراردادهاي تهيه طرحهاي آماده سازي ومعماري وانجام امور مربوط به انعقاد قراردادهاي اجراي پروژه‌ها.
9-      ايجاد بانك اطلاعات مربوط به توليد كنندگان مسكن در سطح استان و به روز نگهداشتن آن .
10-     نظارت بر اجراي صحيح پروژه هاي تصويبي از حيث معماري ، محاسبات ، تاسيسات و.....
11-     نظارت بركيفيت ومشخصات فني مصالح كاربردي در ساخت .
12-     رسيدگي به صورت وضعيت ها و تعديل پروژه ها .
13-     شركت در كميسيونهاي تحويل موقت و قطعي طرحها و پروژه ها .
14-     همكاري در تهيه گزارش هاي مربوط به پيشرفت عمليات اجرائي طرحها و پروژه ها .
15-     تهيه برنامه هاي اجرايي لازم و شركت در جلسات منعقده بمنظور تسهيل در اجرا و پيشرفت پروژه ها و ارائه گزارش به مدير كل استان.

گزارش تصویری

ادارات شهرستان ها

ملایر کبودرآهنگ رزن بهار فامنین نهاوند همدان تویسرکان اسدآباد