از سوی مديرکل دفتر مديريت عملکرد،بازرسي وامورحقوقي استانداري صورت گرفت؛ تقدير از کارکنان ميز خدمت در اداره كل راه وشهرسازی استان همدان

مديرکل دفتر مديريت عملکرد،بازرسي وامورحقوقي استانداري در بازدید از میز خدمت اداره کل راه و شهرسازی استان همدان ازکارکنان مستقر در این حوزه تقدیر به عمل آورد.

به گزارش اداره ارتباطات و اطلاع رسانی اداره كل راه وشهرسازی استان همدان، " احسان شهابی" از همکاران میز خدمت اداره کل به دلیل ارائه خدمات بهینه و نیز رضایتمندی ارباب رجوع از عملکرد خدمات این مجموعه تقدیر به عمل آورد.

استقرار ميز خدمت در اداره كل راه وشهرسازي استان حاصل تبلور التزام مديريت و كاركنان اين دستگاه اجرايي به قانون و تلاش در جهت ارائه خدماتي در شان مردم اين مرز و بوم است.