تقدیر مقام عالی وزارت راه و شهرسازی از مدیر کل راه و شهرسازی استان همدان

وزیر راه و شهرسازی با ارسال تقدیرنامه از مدیر کل راه و شهرسازی استان همدان تقدیر نمود.

به گزارش اداره ارتباطات و اطلاع رسانی اداره کل راه وشهرسازی استان همدان، " مهندس محمد اسلامی " با ارسال تقدیرنامه ای از " مهندس حسن ربانی ارشد" جهت یکپارچه سازی اطلاعات و  شفاف سازی فرایندهای مالی و دسترسی شفاف و لحظه ای به اسناد مالی تشکر و قدردانی نمود.

در متن این تقدیرنامه آمده است: بدین وسیله از همت و تلاش های مستمر جنابعالی در استقرار و پیاده سازی  موضوع" اجرای بند 1 ماده 26 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت( 2) و جزء 1 بند ماده 8 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه"  که هدف  آن شفاف سازی  فرایندهای مالی و دسترسی شفاف و لحظه ای به اسناد مالی  می باشد، قدردانی می گردد .توفیق روز افزون شما را در راستای خدمت به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران از پروردگار متعال خواستارم.