حضور مدیرکل راه و شهرسازی استان همدان در مرکز سامد و پاسخگویی مستقیم به مردم

در راستای سیاستهای دولت و بمنظور ایجاد بستری مناسب برای برقراری ارتباط موثر وکارآمد و افزایش تعامل بین مسئولین و مردم، مهندس ربانی ارشددر مرکز سامد استان حضور یافته و مستقیما به تماسهای مردم سراسراستان پاسخ گفت.

به گزارش اداره ارتباطات و اطلاع رسانی اداره کل راه و شهرسازی استان همدان،در این روز مردم شریف استان از طریق تلفن 111 سامانه الکترونیکی ارتباط مردم ودولت (سامد) مسائل ومشکلاتشان را بیان نمودند و مهندس ربانی درمدت حضور خود در دفتر سامد به درخواستها و شکایاتی که با این سامانه تماس گرفته بودند، به صورت مستقیم پاسخ دادند.

مهندس ربانی عنوان کرد :حضور مدیران کل و مسؤلان دستگاه های اجرایی در مرکز سامد و ارتباط تلفنی با شهروندان ایده بسیار خوبی است چرا که با پیگیری الکترونیکی درخواست ها بسیاری از مشکلات خاص نامه های فیزیکی برطرف می شود و از طرفی کاهش مراجعات حضوری و کاهش زمان رسیدگی به شکایات از جمله فواید استفاده از سامانه سامد می باشد که در ارائه خدمات دستگاه های اجرایی به شهروندان موثر است.

شایان ذکر است ملاقات مردمی مدیرکل  نیز به صورت حضوری در اداره کل برگزار می گردد و شهروندان می توانند با مراجعه به اداره کل راه و شهرسازی استان همدان قسمت روابط عمومی فرم مربوط به این ملاقات را دریافت نمایند.