تصویب طرح توسعه و عمران ناحيه مركزي استان همدان در شورای عالی شهرسازی و معماری ایران

مدیر کل راه وشهرسازی استان همدان از تصویب طرح ناحیه مرکزی استان همدان در شورای عالی شهرسازی و معماری ایران خبر داد.

به گزارش اداره ارتباطات و اطلاع رسانی اداره کل راه و شهرسازی استان همدان،" مهندس حسن ربانی ارشد " اظهار داشت: استان همدان از سه ناحیه شمالی ،مرکزی و جنوبی تشکیل شده که ناحیه مرکزی علی رغم گذشت زمان نسبتاً زیاد از انعقاد قرارداد و تهیه آن و قرارگیری شهر همدان به عنوان مرکز استان در این ناحیه تاکنون تصویب نشده بود.

وی افزود: با توجه به اینکه این طرح از جمله اسناد فرادست و هدایتگر دیگر طرح های شهری استان بالاخص مجموعه شهری و طرح جامع شهر همدان بوده و ضرورت داشت این طرح به تصویب برسد در اولویت اقدامات این اداره کل قرارگرفت.

وی بیان کرد: با پی گیری ها و به روز رسانی های انجام شده توسط این اداره کل و استانداری همدان بالاخص عراقی معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری همدان، طرح ناحیه مرکزی استان در دستور کار جلسه مورخ 98/3/20 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران قرار گرفت.

مهندس ربانی یادآورشد:  این جلسه که به ریاست مهندس اسلامی مقام عالی وزارت راه و شهرسازی و با حضور دبیر و اعضاء شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و همچنین عراقی معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری همدان تشکیل گردید طرح مذکور مطرح و به تصویب اعضاء رسید .

 

وی با بیان این مطلب که طرح ناحيه مركزي حدود 27 درصد مساحت و 55 درصد جمعیت استان راتشکیل داده ، گفت: شهر همدان به عنوان بزرگترین شهر استان در این ناحیه قرارداشته که با تصويب این طرح به عنوان طرح بالادست زمینه برای تصویب طرح هاي مجموعه شهري و طرح جامع شهر همدان که برای آینده توسعه شهری استان بسیار با اهمیت بوده فراهم شده است

وی ادامه داد: با تصویب این طرح، زمينه براي توسعه هماهنگ،موزون و منسجم ناحيه مهیا شده و با سطح بندي مراكز جمعيتي،ساماندهي نظام شهري و سكونتگاهي ناحيه که با توجه به قابليت ها و پتانسیلها صورت گرفته است کاهش مهاجرت به شهرها را به دنبال داشته و از گسترش حاشيه نشيني و سكونتگاههاي غيررسمي جلوگیری می نماید.

مدیر کل راه وشهرسازی تصریح کرد:  در اين طرح ارتقاي خدمات عمومي در روستاها و شهرهاي كوچك، سطح بندي فعاليت هاي صنعتي ،كشاورزي ، خدماتي و چگونگي تداوم رونق اقتصادي سکونتگاههای شهری و روستایی مورد توجه قرار گرفته است.

مهندس ربانی در پایان خاطرنشان ساخت: با تصويب طرح مذكوربر اساس ضوابط و مقررات اجرايي آن زمينه براي توسعه اصولي فراهم گردیده و از اقدامات بي ضابطه و فعاليت هاي غير مرتبط كه منجر به تخريب اراضي كشاورزي و باغات مي شود جلوگيري مي نمايد .