در جدیدترین ارزیابی وزارت راه در سال 97 صورت گرفت: کسب رتبه دوم تولید خبر توسط زیرمجموعه های راه و شهرسازی در استان همدان

رییس اداره ارتباطات و اطلاع رسانی اداره کل راه و شهرسازی استان همدان از کسب رتبه دوم كمیت و كیفیت تولید خبر توسط این اداره و زیر مجموعه های آن در ارزیابی انجام شده بین روابط عمومی های دستگاه های زیرمجموعه وزارت راه و شهرسازی  در سال 97 خبر داد.

جلال جلیلی همدانی با اعلام این خبر گفت: این گزارش تطبیقی توسط مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت راه و شهرسازی انجام شده است.
وی تصریح كرد: ملاك این رتبه بندی تعداد خبرهای تولید شده و نیز كیفیت اخبار تولیدی (رعایت اصول خبرنویسی، به روز بودن، درستی و جامعیت خبر) در طول سال گذشته بوده است.