رییس اداره راه و شهرسازی ملایر:37 کیلومتر بزرگراه به ملایر افزوده می شود

رییس اداره راه و شهرسازی ملایر گفت: ساخت 37 کیلومتر بزرگراه در محورهای ارتباطی سامن- بروجرد، ملایر-آورزمان به نهاوند و ملایر به توره در دست اجرا است که با اتمام این طرح ها بزرگراههای این شهرستان افزایش می یابد.

به گزارش اداره ارتباطات و اطلاع رسانی اداره راه و شهرسازی، " علیرضا صارمی"  اظهار داشت: بخش عمده ای از بزرگراه در محور ملایر به آورزمان و نهاوند به طول 22 کیلومتر در حال اجرا است و 9 کیلومتر در محور سامن به بروجرد و 6 کیلومتر ملایر به توره است.
وی افزود: در حال حاضر 22 کیلومتر از محور ملایر به آورزمان و نهاوند در حوزه شهرستان ملایر با اعتبار 540 میلیارد ریال به پیمانکار واگذار شده است که به زودی عملیات اجرایی آن به طور رسمی آغاز می شود.
رییس اداره راه و شهرسازی ملایر ادامه داد: طول مسیر ملایر، آورزمان به نهاوند 42 کیلومتر است که 10 کیلومتر آن در حوزه شهرستان نهاوند و 32 کیلومتر در حوزه شهرستان ملایر است که بخش عمده ای از آن در حوزه نهاوند اجرا شده است.
صارمی گفت: با توجه به حادثه خیز بودن محور ملایر به آورزمان، امیدواریم با تخصیص به موقع اعتبارات تا سال 1400 کل مسیر تکمیل و زیر بار ترافیک برود. رییس اداره راه و شهرسازی ملایر درباره بزرگراه سامن به بروجرد نیز بیان کرد: سال گذشته قطعه نخست این مسیر به طول 6 کیلومتر به بزرگراه تبدیل و زیر بار ترافیک رفت و 9 کیلومتر آن هم اکنون در دست اجرا است.
صارمی قرارداد اعتبار برای کل مسیر به طول 15 کیلومتر را 110 میلیارد ریال عنوان کرد و ادامه داد: از این مبلغ 73 میلیارد ریال برای قطعه نخست اختصاص یافت و 40 میلیارد ریال آن هنوز اختصاص پیدا نکرده و در حال پیگیری اخذ اعتبار هستیم.
وی بیان کرد: در تلاش هستیم امسال چهار کیلومتر از 9 کیلومتر در دست اجرای بزرگراه سامن به بروجرد را تکمیل و به بهره برداری برسانیم.
رییس اداره راه و شهرسازی ملایر با بیان اینکه 6 کیلومتر از بزرگراه ملایر به توره هنوز باقی مانده است بیان کرد: طول این مسیر 40 کیلومتر است که از 6 کیلومتر باقیمانده، سه کیلومتر آن آسفالت شده و سه کیلومتر دیگر به دلیل داشتن معارض در باغ های جوراب و فروز هنوز اجرا نشده است.
صارمی در پایان خاطرنشان ساخت: در سفر معاون وزیر راه و شهرسازی پرداخت 30 میلیارد ریال به معارضان به صورت نقدی و 100 میلیارد ریال برای پرداخت مطالبات پیمانکاران این محور حد فاصل بهشت هاجر و دوراهی روستای بیژن آباد درخواست شد که مورد توافق قرار گرفت.