تقدیر از مدیر کل راه و شهرسازی استان همدان

معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیر عامل سازمان ملی زمین و مسکن با ارسال تقدیرنامه ای از مدیرکل راه وشهرسازی استان همدان تشکر و قدردانی نمود. 
به گزارش اداره ارتباطات و اطلاع رسانی اداره کل راه وشهرسازی استان همدان،" مهندس علی نبیان" با ارسال تقدیرنامه ای  از "مهندس حسن ربانی ارشد" به دلیل تلاش در تحقق وظایف تفویض شده سازمان ملی زمین و مسکن تشکر و قدردانی نمود.
در متن این تقدیرنامه آمده است: بدینوسیله مراتب سپاس خود را از تلاش و زحمات ارزشمند و صادقانه جنابعالی در تحقق وظایف تفویض شده سازمان ملی زمین و مسکن تقدیم می دارم و از درگاه ایزد منان دوام عزت و سلامت ، تداوم حضور و تاثیر آن بزرگوار در دستیابی به اهداف و برنامه های سال 1398 سازمان را خواهانم.

امید آنکه در راه اعتلای نام جمهوری اسلامی ایران بیش از پیش موفق و موید باشید.