آگهی جذب نیروی گروه نظارت عالیه ماده 35 قانون نظام مهندسی ساختمان جهت همدان و شهرستانهای استان

به اطلاع می رساند گروه نظارت عالیه ماده 35 درنظر دارد جهت تکمیل نیروهای خود به مدت 6 ماه از بین واجدین شرایط با داشتن پروانه اشتغال به کار مهندسی با صلاحیت های طراحی و نظارت در رشته های تاسیسات مکانیکی – تاسیسات برقی- شهرسازی – عمران و معماری اقدام به پذیرش نماید. واجدین شرایط با در دست داشتن مدارک لازم در مورخ های 19 و 20 و 21 آذرماه 97 در ساعات اداری به اداره کل راه و شهرسازی واقع در سعیدیه بالا قسمت اداره توسعه مهندسی و نظارت بر مقررات ملی و کیفیت ساختمان مراجعه فرمایند./

روابط عمومی اداره کل راه و شهرسازی استان همدان