تشکیل جلسه کمیسیون ماده پنج طرح تفصیلی شهرهای ملایر ،تویسرکان و سرکان

معاون شهرسازی و معماری اداره کل راه و شهرسازی استان همدان از تشکیل جلسه کمیسیون ماده پنج طرح تفصیلی شهرهای ملایر ، تویسرکان و سرکان در محل دفتر معاونت امور عمرانی استانداری همدان با حضور اعضاء کمیسیون خبر داد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل راه و شهرسازی استان همدان ،" مهندس مریم سمایی" بیان کرد: در راستای رسیدگی به مشکلات شهرندان و سرعت بخشیدن به روند اجرای طرح تفصیلی از جمله بازگشایی و تعریض معابر، تحقق پذیری کاربریهای عمومی و غیر انتفاعی شهری ، پیشنهادات مختلفی مطرح گردید.

وی ادامه داد: در این جلسه اعضاء ضمن در نظرگرفتن حقوق مالکین برحفظ حقوق تمامی شهروندان در راستای عدالت شهری درتوزیع خدمات تاکید نمودند و اولویت را بر رعایت ضوابط و مقررات مصوب و احداث معابر و شبکه دسترسی مناسب مبتنی بر واقعیت های کنونی شهر قراردادند.

وی ادامه داد: همچنین تغییر کاربری از معبر به فرهنگی و مذهبی (مسجد ) و بهداشتی در جهت ارتقاء فرهنگی محلات شهر ملایر (خیابان سعدی) و مسجد محوری و بازآفرینی هویتی این شهر ، کمک به تکمیل و تعریض و جابجایی خط پروژه معبرانتهای خیابان سعدی جهت تسهیل در رفت و آمد عمومی و حل مشکلات ترافیکی شهر و پیاده مداری آن، جابجایی برخی کاربریها و ابقاء کاربری های مسکونی در این جلسه مطرح و تصمیمات لازم اتخاذ گردید.

مهندس سمایی یادآورشد: ضمن اینکه با برخی از پیشنهادات نیز از جمله حذف معابر ،افزایش سطح اشغال و تغییر کاربری ها که با منافع عمومی شهر و شهروندان در تناقض بود مخالفت گردید.

وی عنوان داشت: در این ارتباط برخی مسائل شهرهای تویسرکان و سرکان از جمله تغییرات خط پروژه معابر و اصلاح کاربری ها نیزمطرح گردید که با توجه به اهداف طرح های مصوب اتخاذ تصمیم انجام شد.

مهندس سمایی در پایان خاطرنشان ساخت: در این جلسه بر توسعه و توزیع امکانات و دسترسی برابر برای همه شهروندان واولویت اقدام کمیسیون ماده پنج بر روی مسائل ضروری شهروندان و حرکت در چارچوب ضوابط و مقررات تاکید گردید.