انتصاب رئیس اداره مدیریت بحران و پدافند غیر عامل اداره کل راه و شهرسازی استان همدان

با ابلاغ حکمی از سوی مدیر کل راه وشهرسازی استان همدان، "مهندس محمد حسین مرادی " به عنوان رئیس اداره مدیریت بحران و پدافند غیر عامل اداره کل منصوب شد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل راه و شهرسازی استان همدان، "مهندس فرهاد فرزانه" در این حکم خطاب به مهندس مرادی چنین آورده است: نظر به تخصص ، تجربه و به موجب این ابلاغ به عنوان رئیس اداره مدیریت بحران و پدافند غیر عامل اداره کل  منصوب می شوید. امید است با اتکال به خداوند متعال در انجام وظایف محوله موفق و موید باشید.