رفع تصرف 3871 متر مربع از اراضی ملی در شهرستان تویسرکان

رئیس اداره راه و شهرسازی شهرستان تویسرکان از رفع تصرف 3871 متر مربع از اراضی ملی در این شهرستان خبر داد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل راه و شهرسازی استان همدان،" علی محمد اصغری " عنوان کرد:بر اساس گزارش مسئول حفاظت از اراضی شهرستان تویسرکان مبنی بر تعرض به اراضی ملی موسوم به قلعه نوروز در شهرستان پس از تنظم دادخواست حقوقی و طی روال دادرسی و اخذ رای و صدور اجرائیه توسط دادگاه صالحه با حضور اکیپ حفاظت از اراضی رفع تصرف صورت گرفت.

وی بیان کرد:با عنایت به اجرائیه در خصوص قلع و قمع تصرف صورت گرفته به متراژ 3871 متر مربع که به صورت احداث استخر و کاشت درخت صورت گرفته بود با حضور نماینده راه و شهرسازی تویسرکان و اکیپ حفاظت از اراضی و فرمانده یگان استان، پرسنل کلانتری 12 شهر سرکان و یگان امداد شهرستان توسط یک دستگاه بیل مکانیکی اقدام لازم جهت تخریب استخر و قلع و قمع اشجار غرس شده و آزادسازی اراضی ملی انجام شد.

اصغری یادآورشد: این اقدام در راستای حفاظت و صیانت از حقوق بیت المال و به منظور جلوگیری از تصرف اراضی ملی در شهرستان تویسرکان صورت پذیرفت.