کسب رتبه برتر توسط اداره کل راه و شهرسازی استان همدان در کشور

این اداره کل در ارزیابی صورت گرفته در سال 96 در حوزه عمران و بهسازی شهری، سطح"الف" را درمیان ادارات کل راه و شهرسازی استانهای سراسر کشور به دست آورد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل راه و شهرسازی استان همدان، این مقام به دلیل عملکرد و اجرای پروژه های عمرانی و تشکیل جلسات ستادهای بازآفرینی استانی، شهرستانی و کارگروه های تخصصی آن و ارائه تسهیلات نوسازی مسکن در محدوده ها و محلات هدف بازآفرینی شهرهای استان به این اداره کل تعلق گرفته است.

در متن این تقدیر نامه آمده است:

بدین وسیله از زحمات ارزشمند آن اداره کل محترم در تحقق برنامه بازآفرینی شهری محدوده ها و محله های هدف احیاء و بهسازی شهری تقدیر به عمل آمده و از خداوند منان برای شما توفیق روز افزون را مسئلت می نمایم.

شایان ذکر است که در ارزیابی صورت گرفته در سال 1396 آن اداره کل سطح "الف "را در میان ادرات کل راه و شهرسازی استان های سراسر کشور کسب نموده اند.