خدمات الکترونیک استان همدان جهت اطلاع رسانی

ردیف

عنوان خدمت

راهنما

شناسه خدمت

1

نظارت و ارزیابی کیفیت ساخت و سازهای کشور

دریافت

15061676000

2

انتشار و ترويج مقرارت ملي ساختمان

دریافت

15061677000

3

برگزاری آزمون ورود به حرفه

دریافت

18051678100

4

مدیریت و راهبری آموزش های تخصصی

دریافت

18051678101

5

نظارت بر عملكرد سازمان نظام مهندسي ساختمان

دریافت

15061679000

6

تعیین حدود صلاحیت حرفه ای دارندگان مدارک مرتبط با مهندسی ساختمان

دریافت

15061681000

7

صدور پروانه اشتغال به کار دفاتر مهندسی طراحی

دریافت

13041682100

8

صدور پروانه اشتغال به کار سازندگان انبوه مسکن و ساختمان (شخص حقیقی) مهندسی،کاردانی و تجربی

دریافت

13041682101

9

صدور پروانه اشتغال به کار سازندگان مسکن و ساختمان (شخص حقیقی) مهندسی،کاردانی ، تجربی

دریافت

13041682102

10

صدور پروانه اشتغال به کار کادانی شخص حقیقی(صدور ، تمدید، ارتقاء و انتقال)

دریافت

13041682103

11

صدور پروانه اشتغال به کار مهندسی ساختمان شخص حقیقی (صدور ، تمدید، ارتقاء و انتقال)

دریافت

13041682104

12

صدور پروانه اشتغال به کار خدمات آزمایشگاهی (شخص حقوقی)

دریافت

13041682105

13

صدور پروانه اشتغال به کار سازندگان انبوه مسکن و ساختمان (شخص حقوقی) مهندسی،کاردانی و تجربی

دریافت

13041682106

14

صدور پروانه اشتغال به کار سازندگان مسکن و ساختمان (شخص حقوقی) مهندسی، کاردانی و تجربی

دریافت

13041682107

15

صدور پروانه اشتغال به کار اشخاص حقوقی "تبصره 4 ماده 11"

دریافت

13041682108

16

صدور پروانه اشتغال به کار شخص حقوقی "طراح و ناظر"

دریافت

13041682109

17

تهيه طرح‌هاي كالبدي منطقه‌اي

دریافت

15021689100

18

تهيه طرح‌هاي توسعه و عمران جامع ناحيه

دریافت

15021689101

19

تهيه طرح‌هاي توسعه و عمران جامع شهري

دریافت

15021690100

20

تهيه طرح‌هاي تفصيلي شهري

دریافت

15021690101

21

تهيه طرح‌هاي طراحي شهري

دریافت

15021690102

22

تهيه طرح‌هاي مجموعه شهري

دریافت

15021690103

24

تهیه و بروزرسانی پايگاه اطلاعات مكاني طرح‌هاي توسعه و عمران

دریافت

15021692000