فروغ چراغ ایستگاه قطار همدان در انتظار اعتبار

سوت قطار همدان که طی ماه های گذشته از سوی استاندار همدان به عنوان بزرگ ترین خدمت دولت تدبیر و امید از آن یاد می شود پس از 13 سال با استقرار ایستگاه راه آهن در 12 کیلومتری مرکز شهر همدان و در نزدیکی روستای رباط شورین شنیده شد.

این ایستگاه همراه با خط راه آهن تهران- همدان در اردیبهشت ماه سال 1396 توسط رئیس جمهور افتتاح شد اما در سفر وزیر راه به دلیل دور بودن آن از مرکز شهر مقرر شد بعد از ساخت ایستگاه راه آهن در درون شهر همدان این ایستگاه به قطارهای باری اختصاص پیدا کند، اما تا آن زمان به عنوان ایستگاه مسافربری استفاده می شود .

مدیر کل راه و شهرسازی در این باره گفت: همگی ما واقف هستیم که از ابتدای امر بخشی از ایستگاه به صورت موقت تکمیل شد چرا که برای بهره برداری کامل منوط به تکمیل خط و ایستگاه بود که این مهم مطمئناً زمان زیادی را طلب می کرد حال آنکه از زمان افتتاح تا کنون 40 هزار نفر از همین ایستگاه قطار به مشهد مقدس مشرف شده اند.

مهندس فرهاد فرزانه با تاکید بر ضرورت افتتاح ایستگاه قطار به صورت نیمه تمام، به 10 هزار و 900 نفر سفر به مشهد مقدس از طریق قطار همدان طی ایام نوروزاشاره کرد و معتقد است که بخشی از ایستگاه با تزریق اعتبارات محدود موجود تکمیل شد حال آنکه در راستای رفاه حال مسافران در تزریق اعتبارات حوزه ساخت، اولویت را به تکمیل خط اختصاص دادیم.

وی نیز بار دیگر با صحه گذاشتن بر سختی هایی که مسافران در ایستگاه قطار متحمل می شوند و عذر خواهی در همین خصوص، عنوان کرد: البته بخشی از مشکلات مطرح شده در این خصوص به نبود ساختمان اداره کل راه آهن در همدان باز می گرددکه با استقرار این اداره کل و مجزا شدن آن از اداره کل راه آهن قطار استان قم مطمئناً بخشی از مشکلات با اعمال نظارت ها مرتفع می شود.