تشکیل جلسه کمیسیون ماده پنج طرح تفصیلی شهرهای سامن ،جوکار ،فامنین و رزن

مدیر کل راه وشهرسازی  استان همدان از تشکیل جلسه کمیسیون ماده پنج طرح تفصیلی شهرهای سامن ،جوکار ،فامنین و رزن در محل دفتر معاونت محترم امور عمرانی استانداری همدان با حضور اعضاء کمیسیون خبر داد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل راه و شهرسازی استان همدان ، "مهندس فرهاد فرزانه" بیان کرد: در راستای همگام کردن مردم با توسعه شهری ، رسیدگی به مشکلات شهروندان و سرعت بخشیدن به روند اجرای طرح تفصیلی از جمله تعریض و بازگشایی معابر،تامین کاربریها و سطوح و سرانه های شهری بالاخص عمومی و غیر انتفاعی ، پیشنهادات مختلفی مطرح گردید که اعضاء ضمن در نظرگرفتن عدالت شهری در توزیع خدمات برحفظ حقوق مالکین وشهروندان تاکید نمودند. وی افزود: در این راستا اجرایی نمودن طرح ها ،رعایت ضوابط و مقررات مصوب و احداث معابر و شبکه دسترسی مناسب مبتنی بر شرایط کنونی شهر ها از جمله اولویت های اساسی بوده است.
وی ادامه داد: در این راستا تعدادی ازپرونده ها با اولویت حل مسائل و مشکلات فوری شهر های فوق از جمله طرح سایت میدان الغدیر ،کمک به تکمیل تعریض وآزاد سازی معابرجهت تسهیل در رفت و آمد عمومی و حل مشکلات ترافیکی مانند معبرشهید عبدالکریمی و شهیدفعلی در شهر سامن ، پیش بینی خیابان 18متری در مسیر جاده قدیم همدان، ملایر در شهر جوکار،اصلاح بلوار خلیج فارس در شهر جوکار ،طرح پهنه تفکیکی شمال غربی رزن ، تغییر خط اجرایی میدان امام حسین ،اصلاح محدوده سایت اداری و اصلاح خط پروژه خیابان شورا در فامنین مطرح و تصمیمات لازم اتخاذگردید.
مهندس فرزانه یادآورشد: حاضرین درجلسه بر توسعه وتوزیع امکانات و دسترسی برابر برای همه شهروندان واولویت اقدام کمیسیون ماده پنج بر روی حل مسائل ضروری شهر و حرکت در چارچوب ضوابط و مقررات تاکید نمودند.