انتصاب مدیر شهرسازی و معماری اداره کل راه و شهرسازی همدان

با ابلاغ حکمی از سوی مدیر کل راه وشهرسازی استان همدان، "مهندس مریم سمایی" به عنوان مدیر شهرسازی و معماری اداره کل منصوب شد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل راه و شهرسازی استان همدان، "مهندس فرهاد فرزانه" در این حکم خطاب به مهندس سمایی چنین آورده است: نظر به تعهد و تجربه شما به موجب این ابلاغ به عنوان مدیر شهرسازی و معماری اداره کل منصوب می گردید.

امید است با توکل به خداوند متعال و بهره گیری از رهنمودهای مقام معظم رهبری ( مدظله العالی) و سیاست های دولت محترم و همچنین تعامل با همکاران محترم و با اهتمام ویژه در انجام امور محوله موفق و موید باشید.