تشکیل سومین جلسه کارشناسی کارگروه طرح جامع کلان شهر همدان

مدیر کل راه و شهرسازی استان همدان از تشکیل سومین جلسه کارشناسی کارگروه طرح جامع کلان شهر همدان در محل اداره کل راه و شهرسازی  با حضور اعضاء خبر داد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل راه و شهرسازی استان همدان، " مهندس فرهاد فرزانه" عنوان کرد: پیرو جلسات گذشته که با موضوع میراث فرهنگی،صنایع دستی وگردشگری و کالبدی - فضایی شکیل شد این جلسه نیز برای بیان دیدگاههای اعضاء و اطلاع از مطالعات ارگانهای مختلف با موضوع سیما و منظر شهری تشکیل شده واعضاء می توانند نظرات و دیدگاه های خود را در این زمینه ابراز نمایند.

وی اهمیت مباحث سیما ومنظردر طراحی و برنامه ریزی کلان شهر همدان را یادآور شده و بیان کرد: علاوه بر توجه به بخشنامه ها و اسناد مرتبط همچون بخشنامه ضوابط سیما و منظر شهری و سند جامع ارتقاء کیفی سیما و منظر شهری باید نسبت به ایجاد شهری خوب و زیبا اهتمام نمود.

وی ادامه داد:  برای ایجاد شکل خوب شهر به معیارهایی مانند سرزندگی،تناسب در کاربریها و عملکردها ، دسترسی های مطلوب، کارایی و معنی توجه نمود.

مهندس فرزانه افزود :باید در طرح جامع به انواع فضاهای شهری از جمله ورودی ها به شهر همدان و محلات مختلف آن ،گره ها و میادین شهری و محلی، خیابان ها و پیاده راه ها و رواق ها، لبه ها و پله ها، ضوابط و مقررات دیده شودو مشاور طرح جامع باید راهبردها و راهکارهای مناسب در این زمینه ها ارائه نماید.

در ادامه  نماینده مهندس مشاور و هریک از اعضاء به بیان دیدگاه های خود در حوزه سیما ومنظر پرداختند واهمیت آن را در مطالعات طرح جامع یادآور شده و بیان داشتند که بایداز ظرفیتهای موجود در تدوین طرح استفاده شود .

و همچنین تاکید داشتند که شهر را باید با توجه به دارایی ها و داشته ها برنامه ریزی نمود و ساختار شعاعی شهر، پتانسیل خوبی برای سیمای شهری مطلوب ایجاد می کند،ضمن اینکه باید به ریخت کلی مصالح و نحوه ترکیب اجزا با هم، ساماندهی ورودی ها ،احیاء چمن ها و مراکز محلات در جهت سرزندگی و شادابی شهری ومحله ای ،پدافند غیر عامل در توزیع کاربریها ،حفظ باغات و نظر گسترده وباز شهری ،حفظ دید و منظر به الوند، ضوابط ارتفاعی مختلف برای شهر و رابطه توده فضا ، بلند مرتبه سازی و تقویت نشانه های شهری، احیای رود دره ها و لبه های شهری،چگونگی استقرار بنا سطح اشغال و تراکمو تاثیر آن در سیما و منظر شهر همدان و شاخص های شهر هوشمند و تاب آوردر مطالعات طرح جامع توجه نمود و راهبردها و راهکارهایی برای آنها در طرح آتی اندشیده  شود.