تقدیرفرمانده یگان حفاظت از اراضی اداره کل از عوامل یگان شهرستان تویسرکان

سرهنگ چراغی از رئیس اداره راه و شهرسازی تویسرکان و آقای عباس صلح میرزایی با اهداء لوح و هدیه قدردانی نمود.

به گزارش روابط عمومی اداره کل راه و شهرسازی استان همدان، در این مراسم که جناب سرهنگ حمید چراغی حضور داشتند ضمن قدر دانی از همکاری و پیگیری اداره راه و شهرسازی تویسرکان در شناسایی متصرفین و تشکیل پرونده حقوقی و پیگیری جهت صدور حکم برای مجازات متصرفان و متجاوزین به اراضی دولتی ،  اظهار داشت: با اقدامات پیشگیرانه و تهیه نقشه های utm به گونه ای عمل شود تا دست اندازی به اراضی صورت نگیرد.

ضمنا طی حکمی آقای صلح میرزایی بعنوان مسئول حفاظت اراضی شهرستان تویسرکان برگزیده شد.