بازدید مسئولان شهرستانی از پروژه های راه و شهرسازی تویسرکان

مهندس مومیوند فرماندار و دکتر مفتح نماینده تویسرکان،مهندس نادیان رفیع مدیر ساخت و توسعه راههای اداره کل و رئیس راه و شهرسازی تویسرکان و کارشناسان و پیمانکاران از سه پروژه مذکور بازدید به عمل آوردند و از نزدیک در جریان روند پیشرفت فیزیکی و موانع و مشکلات پیش روی آنها قرار گرفتند.

به گزارش روابط عمومی اداره کل راه و شهرسازی استان همدان،" علی محمد اصغری" عنوان کرد:  بررسی آخرین وضعیت اجرای پروژه های  عمرانی شامل بیمارستان در حال احداث قائم عج ،چهار خطه تویسرکان - جوکار و تویسرکان – کنگاور در این روز مورد بازدید قرار گرفت.

رئیس اداره راه و شهرسازی تویسرکان گفت: در جلسه کارگاهی که پس از بازدید تشکیل شد ،تسریع پروژه ها مورد تاکید مسولان شهرستان قرار گرفت.

 

وی ادامه داد: در بازدید از عملیات راهسازی در محور تویسرکان-جوکار در محدوده حسین آباد پیمانکار پروژه تاکید نمود که در اواسط هفته آینده اجرای آسفالت به اتمام خواهد رسید.

اصغری یادآورشد: با اجرای این پروژه و پس از رعایت اصول ایمنی و خط کشی و نصب علایم از جوکار تا خیرآباد بصورت چهارخطه به بهره برداری خواهد رسید.