اطلاعیه : فروش واحدهای مازاد مسکن مهر

اداره کل راه و شهرسازی استان همدان در اجرای دستورالعمل اجرایی تبصره (3) الحاقی به بند (2) ماده (1) آیین‌نامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن موضوع تصویب‌نامه شماره 151974/ت 52160 مورخ 94/11/19هیأت محترم وزیران، واحدهای مسکن مهر ساخته شده یا در دست احداث با مشخصات ذیل را جهت ثبت نام متقاضیان واجد شرایط، معرفی و اعلام می‌نماید. متقاضیانی که تمایل به ثبت نام در پروژه‌های اعلامی را دارند و یا در سنوات گذشته اقدام به ثبت نام در سامانه مسکن مهر نموده و تاکنون تعیین تکلیف نگردیده‌اند می‌توانند حداکثر تا تاریخ 95/2/31 با تکمیل و تسلیم فرم تقاضای ثبت نام (به شرح ذیل) و سایر مدارک مورد نیاز اعلامی، به نشانی قید شده در ردیف هر یک از پروژه‌های مورد تقاضا در لیست ذیل، مراجعه نمایند.

الف) شرایط متقاضی:

- افراد متأهل یا سرپرست خانوار یا زنان خود سرپرست (دارای حداقل 35 سال سن) که از تاریخ 57/11/22  از امکانات دولتی (زمین مسکونی یا واحد مسکونی) استفاد ه نکرده باشند.

ب) مدارک مورد نیاز:

- ارائه اصل شناسنامه و کارت ملی متقاضی و همسر وتسلیم کپی تمام صفحات شناسنامه‌ها و پشت وروی کارت‌های ملی

- ارائه اصل مدارک متقاضی دال بر سرپرست خانوار بودن و افراد تحت تکفل و تسلیم کپی آن

- تکمیل و تسلیم فرم تقاضای ثبت نام متقاضیان (به شرح ذیل)

- ارائه معرفی نامه از شرکت تعاونی (پس از تأیید اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی مبنی بر واریز وجه مورد نظر توسط متقاضی) یا خود مالک در صورت انتخاب از پروژه‌های تعاونی‌ها یا خود مالکین

ج) فرم تقاضای ثبت نام متقاضی: مطابق پیوست شماره (3) تکمیل و ارائه گردد.

توجه:

1- ثبت نام متقاضی توسط اداره کل راه و شهرسازی استان از طریق سامانه ثبت نام و واگذاری، صرفاً پس از واریز وجه مورد نظر سهم آورده متقاضی در مهلت مقرر، قطعی محسوب می‌شود.

2- متقاضی باید در مهلت مقرر نسبت به افتتاح حساب مسدودی نزد بانک عامل (بانک مسکن) اقدام و ظرف مدت 7 روز از تاریخ اعلام، حسب مورد به میزان حداقل 50٪ (پنجاه درصد) مبلغ تقریبی آورده نقدی را به آن حساب واریز و مابقی سهم آورده خود را در موعد مقرر پرداخت نماید. در پروژه‌های با پیشرفت فیزیکی بالای 50 درصد، مبلغ آورده متقاضی متناسب با پیشرفت فیزیکی خواهد بود.

3- قیمت نهایی برای تسویه حساب بر اساس قیمت تمام شد ه‌ای است که در هر مورد توسط متولیان مسکن مهر (مطابق دستورالعمل‌های مرتبط) در نقاط مختلف اعلام می‌شود. (در مورد تعاونی‌ها توسط اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی و در خصوص پروژه‌های سه جانبه از طریق ادارات راه و شهرسازی شهرستان مربوطه)

د- قابل توجه متقاضیان مسکن مهر که در سنوات گذشته نسبت به ثبت نام در سامانه مسکن مهر از طریق ادارات پست و یا راه و شهرسازی اقدام نموده و تاکنون هیچگونه مسکن مهر به ایشان تخصیص نیافته می‌بایست ظرف مهلت مقرر (حداکثر تا تاریخ 31/2/95) نسبت به موارد مندرج در بند (ج) (بندهای 1 الی 3) اقدام نمایند در غیر این صورت انصرافی تلقی گردیده و اسامی ایشان از سامانه مسکن مهر استان حذف می‌گردد.

لیست مشخصات پروژه‌هایی که کل یا بخشی از واحدهای آن‌ها فاقد متقاضی است (مبالغ به میلیون ریال)

موضوع واحدهای فاقد متقاضی مشمول تبصره (3) الحاقی به بند (2) ماده (1) آیین‌نامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن

ردیف

نام شهر

نام پروژه

کد پروژه

نوع طرح (سه جانبه/ تعاونی / خود مالک)

تعداد کل واحد پروژه

تعداد واحد فاقد متقاضی

حدود درصد پیشرفت فیزیکی پروژه

مبلغ برآوردی تقریبی آورده متقاضیان (ریال)

آدرس دقیق پروژه

محل مراجعه جهت ثبت نام

1

همدان

120 واحدی انجمن خیرین مسکن ساز

783187

سه جانبه

120

80

40

500/000/000

همدان، کوی شهید بهشتی، ضلع غربی تپه حصار حاج شمسعلی

30 متری سعیدیه، اداره کل راه و شهرسازی همدان

2

ملایر

140 واحدی تعاونی خانه کارگر

591

466184

تعاونی

140

140

30

550/000/000

ملایر ، بلوار 15 خرداد، جنب یخچال میرفتاح

ملایر، نرسیده به میدان انقلاب، اداره راه و شهرسازی ملایر

3

ملایر

300 واحدی تعاونی اندیشه گستر ملایر

383553

تعاونی

300

250

10

350/000/000

ملایر، شهرک ولیعصر، بالاتر از میدان سرو، سایت مسکن مهر ملایر

ملایر، نرسیده به میدان انقلاب، اداره راه و شهرسازی ملایر

5

تویسرکان

61 واحد ی خانه کارگر

5265

تعاونی

61

18

98

400/000/000

تویسرکان، شهرک قائم، جاده آرتیمان، بلوک 12

تویسرکان، بلوار بعثت، جنب پارک ترافیکی شهرداری

آگهي

اداره کل راه و شهرسازی استان همدان در اجرای دستورالعمل موضوع تصویب نامه شماره 151974/ت 52160 مورخ 19/11/1394 هیأت محترم وزیران، مشخصات پروژه‌های مسکن مهر ساخته شده یا در دست ساخت فاقد متقاضی واجد شرایط را با ذکر مدارک مورد نیاز، شرایط لازم و فرم تقاضای ثبت نام مربوط، در پایگاه اطلاع رسانی (سایت اینترنتی) خود به نشانی الکترونیکی www.hamedanrud.ir  اعلام نموده است. متقاضیان می‌توانند برای آگاهی از شرایط و فرآیند ثبت نام به پایگاه اطلاع رسانی (سایت اینترنتی) مذکور مراجعه نمایند.

روابط عمومی اداره کل راه و شهرسازی استان همدان

فرم تقاضای ثبت نام در پروژه‌های مسکن مهر

اداره کل راه و شهرسازی شهرستان

اینجانب ........................................................ فرزند ................................................. به شماره شناسنامه .............................................. به کد ملی .................................................. متولد .......................... محل تولد ......................... محل صدور .................................. شماره تماس ثابت ..................................... (کد شهر قید شود) شماره همراه .......................................................

آدرس محل سکونت

متقاضی یک واحد مسکن مهر از پروژه ............................... با کد پروژه ............................... واقع در شهر ............................... می‌باشم.

همچنین اقرار و تعهد می‌نمایم تشخیص احراز یا عدم احراز شرایط اینجانب برای ثبت نام و واگذاری مسکن مهر بر عهده آن دستگاه بوده و هیچ‌گونه اعتراضی در این خصوص نخواهم داشت. ضمناً تعهد می‌نمایم نسبت به واریز سهم آورده خود در حساب مربوطه به میزان اعلامی از سوی آن دستگاه، حداکثر ظرف مدت 7 روز از تاریخ اعلام و پرداخت مابقی آن در موعد مقرر اقدام نمایم، در غیر این صورت آن دستگاه مجاز به حذف ثبت نام اینجانب و ابطال درخواست اولیه بدون نیاز به انصراف کتبی می‌باشد.

مدارک پیوست:

- تصویر کلیه صفحات شناسنامه و پشت و روی کارت ملی متقاضی و همسر

- تصویر مدارک متقاضی دال بر سرپرست خانوار بودن  و افراد تحت تکفل،  شامل ....................

- ارائه معرفی نامه از شرکت تعاونی (پس از تأیید اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی مبنی بر واریز وجه مورد نظر توسط متقاضی) یا مالک پروژه (خود مالک) در صورت انتخاب از پروژه‌‌های تعاونی‌ها یا خودمالکین

نام و نام‌خانوادگی:....................................

محل امضاء و اثرانگشت: .........................

تاریخ تقاضا: .............................................