مدیرکل راه و شهرسازی همدان: بافت فرسوده همدان به صورت جهادی بازآفرینی می شود

مدیرکل راه و شهرسازی همدان گفت: طرح جامع بازآفرینی شهری یکی از رویکردهای مهم دولت تدبیر و امید است که در سال آتی آن را به صورت جهادی در بافت فرسوده استان اجرا می کنیم.

به گزارش  اداره ارتباطات و اطلاع رسانی اداره کل راه و شهرسازی استان همدان، " مهندس حسن ربانی ارشد"  با اشاره به اینکه محلات هدف بهسازی در کل کشور مشخص شده اند افزود: همدان در بهسازی بافت فرسوده نقاط شهری از سایر استان ها جلوتر است.
وی اظهار داشت: برای اجرای این طرح اعتبارات مناسبی از طریق ستاد بازآفرینی شهری به استان همدان اختصاص یافته است.
مهندس ربانی ارشد عنوان کرد: مردم می توانند از تسهیلاتی که دولت در اختیار بانک مسکن گذاشته است استفاده و با وام های مناسب که کارمزد اندکی دارند مسکن خود را بهسازی کنند. وی هدف از بهسازی بافت فرسوده را افزایش کیفیت زندگی اعلام کرد و ادامه داد: ادارات و دستگاه های اجرایی خدمات رسان موظف هستند 30 درصد از اعتبارات خود را در محلات هدف بهسازی هزینه کنند.
مدیرکل راه و شهرسازی همدان با اشاره به اینکه شهرداری همدان همکاری خوبی برای بهسازی بافت فرسوده انجام می دهد افزود: شرکت های انبوه ساز  می توانند با دریافت مجوز توسعه گری  و تسهیل گری پلاک های کوچک را تجمیع کنند و در طرح انبوه سازی در بهسازی بافت فرسوده سهیم باشند.
وی با بیان اینکه دولت از بازآفرینی بافت فرسوده حمایت ویژه ای می کند، تاکید کرد: از مردم درخواست داریم به سمت توسعه و بهسازی محلات خود حرکت کنند.