انتصاب رئیس اداره امور حقوقی و دعاوی اداره کل راه و شهرسازی استان همدان

با ابلاغ حکمی از سوی مدیر کل راه وشهرسازی استان همدان، " علی اله زارعی " به عنوان رئیس اداره  امور حقوقی و دعاوی در حوزه معاونت املاک و حقوقی اداره کل منصوب شد.
به گزارش اداره ارتباطات و اطلاع رسانی اداره کل راه و شهرسازی استان همدان، "مهندس حسن ربانی ارشد" در این حکم چنین آورده است: نظر به  تصمیمات متخذه و با  توجه به  تجربه، تعهد و شایستگی شما  به موجب این ابلاغ به عنوان رئیس اداره  امور حقوقی و دعاوی در حوزه معاونت املاک و حقوقی اداره کل منصوب می شوید. امید است با اتکال به خداوند متعال  و تلاش مضاعف در انجام وظایف محوله موفق و موید باشید.